Schade of diefstal?

Mijn fiets is gestolen

Wat moet ik doen?

 

  • Neem contact op met uw dealer voor een schadeformulier. Het formulier kunt u ook hier downloaden. Vul het thuis in een neem contact op met uw dealer.
  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en neem een exemplaar van de aangifte mee naar uw dealer. U kunt ook aangifte doen op internet.
  • Neem de twee originele fietssleutels mee naar uw dealer.

 

Uw dealer stuurt alle stukken naar ons op. Als wij alles hebben ontvangen en u voldoet aan deze voorwaarden dan kunt u kosteloos een nieuwe fiets uitzoeken bij uw dealer.

 

Heeft u de verzekering na 3 jaar verlengd? Dan kunt u in het vierde jaar bij uw dealer een fiets uitzoeken ter waarde van maximaal 75% van het verzekerd bedrag. In het vijfde jaar is dit 50%. Uiteraard kunt u een duurdere fiets uitzoeken en het verschil zelf bijbetalen.

 

 

Mijn fiets is beschadigd

Wat moet ik doen?

 

Er is alleen dekking voor schade veroorzaakt door een aanrijding, als u van de weg bent geraakt of door een ander van buiten komend onheil. Schade als gevolg van slijtage of door het normale gebruik van de fiets is niet verzekerd.

 

Is uw schade verzekerd?

 

  • Neem contact op met uw dealer voor een schadeformulier. Het formulier kunt u ook hier downloaden. Vult u het dan thuis in en neem het mee naar uw dealer.
  • Uw dealer maakt een schatting van het reparatiebedrag.
  • Als de schade minder is dan € 150 zal uw dealer uw fiets direct herstellen. Is het schadebedrag hoger, dan vindt er eerst overleg plaats.
  • In alle gevallen betaalt u aan uw dealer het eigen risico van € 30.

Fiets Perfect Polis is een verzekering van Onderlinge Waarborgmaatschappij Fiets Perfect Polis U.A., gevestigd te Zelhem.